Blog

SOLUCAN GÜBRESİNİN (VERMİKOMPOST) BİTKİ BESLEMEDEKİ ÖNEMİ

Dünyada ve ülkemizde nüfus artışı nedeniyle az olan doğal kaynaklarımıza ihtiyacımız artış göstermekte ve böylelikle düzensiz şekilde kullanılan doğal kaynaklar azalış göstermektedir.

Geleneksel uygulamalar ile kullanılan yoğun kimyasal girdi, yanlış tarım uygulamaları toprak kirliliğini ve yıpranmayı arttırarak toprakta bulunan yararlı mikroorganizmaların azalmasına sebebiyet vermektedir. Toprak solucanları karasal ekosistemlerin çok önemli bir parçasıdır. Kırmızı solucan (Eisenia fetida) bilinen en yaygın vermikompost solucanıdır. Böylelikle organik yollarla yapılan solucan gübresi ile bitki verimliliği artarken topraktaki yararlı organizmaların çoğalması ve yaşam alanı oluşturması ile toprağın özellikleri de iyileşmektedir.


Toprağın yapısını, verimliliğini, bitki üretimini büyük ölçüde olumlu yönde etkilerler. 

Araştırmalar, katı/sıvı vermikompost ürünlerinin sıra dışı bitki besleme etkisinin yanında toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini önemli seviyelerde iyileştirdiğini göstermiştir.

Solucan gübresi ile toprağın strüktür yapısı iyileşerek, su tutma kapasitesi de artar. Solucan mukusu ile kaplanmış besin maddeleri yavaş bir şekilde salınım gerçekleştirmesiyle bitki tarafından kolay alınım sağlayabilecek durumdadır. Solucan gübresinin (vermikompost) sürekli uygulanması ortamdaki humusun zaman içerisinde birikmesine neden olmaktadır. Sulamadaki ihtiyacın azaltılması, tarım kimyasallarının etkilerini azaltması gibi olumlu etkileri bulunmakla birlikte bitki verimine de doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle vermikompost ürünleri Avustralya, ABD, İngiltere, Hindistan ve Küba gibi ülkelerde bitkisel üretimde bitki büyüme teşvik edicisi ve saksı katkı maddesi/ toprak iyileştiricisi olarak yaygın kullanıma sahiptir.

Vermikompost; tohum çimlenmesini, fide büyüme ve gelişimini, bitkiye yarayışlı besin elementlerinin tek başına sağlayacağı seviyelerden çok daha fazla oranlarda arttırmaktadır. Bitki büyüme ortamına %10- 40 oranındaki vermikompost ilavelerinin bitki büyümesinde maksimum fayda sağladığını ifade etmiştir. Oksin, sitokinin ve giberellin benzeri bileşiklerin solucanlar tarafından salgılandığı rapor edilmiştir.
Vermikompostun devamlı uygulanması, ortamda humusun birikmesine sebep olmaktadır. Sulama ihtiyacını azaltması, bitkiyi pestisitlerden koruyor olması ve agrokimyasalların etkilerini önemli bir oranda azaltması gibi olumlu özellikleri sayesinde vermikompost, çiftçilere ekonomik olmakta ve kazanç sağlamaktadır.

Ülkemiz topraklarının organik madde yetersizliği sebebiyle mevcut atıkları değerlendirmeye alarak toprakların yeniden zenginleştirilmesi sağlanarak doğanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla solucan gübresinin bitki beslemede ve toprak ıslahı aşamalarında kullanımı gereklidir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir